วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

 
Modern Concert Band - รอบคัดเลือก
(สนามหลัก)

ลำดับ เวลา ชื่อวงโยธวาทิต ID ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
 Modern Concert Band Division 2 (8-12 นาที/ทีม)
1 10.00   [D2] Band TH-CT 0000  
2 10.15   [D2] Band TH-ST 0000  
3 10.30   [D2] Band TH-NE 0000  
4 10.45   [D2] Band TH-NT 0000  
5 11.00   [D2] Band TH-NT 0000  
 Modern Concert Band Division 1 (10-15 นาที/ทีม)
6 11.20   [D1] Band TH-WT 0000  
7 11.40   [D1] Band TH-ST 0000  
8 12.00   [D1] Band TH-NE 0000  
9 12.20   [D1] Band TH-NT 0000  
10 12.40   [D1] Band TH-ET 0000  
  13.00 จบการประกวดประเภท Modern Concert Band

 

 

World Marching Arts - รอบคัดเลือก
(สนามหลัก)

ลำดับ เวลา ชื่อวงโยธวาทิต ID ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
Color Guard - Division 2
1 13.00   [D2] Band TH-CT 0000  
2 13.15   [D2] Band TH-ST 0000  
2 13.15   [D2] Band TH-ST 0000  
Winds - Division 2
6 14.20   [D1] Band TH-WT 0000  
7 14.40   [D1] Band TH-ST 0000  
8 15.00   [D1] Band TH-NE 0000  
Percussion - Division 2
1 13.00   [D2] Band TH-CT 0000  
2 13.15   [D2] Band TH-ST 0000  
2 13.15   [D2] Band TH-ST 0000  
 Color Guard - Division 1
6 14.20   [D1] Band TH-WT 0000  
7 14.40   [D1] Band TH-ST 0000  
8 15.00   [D1] Band TH-NE 0000  
Winds - Division 1
1 13.00   [D2] Band TH-CT 0000  
2 13.15   [D2] Band TH-ST 0000  
2 13.15   [D2] Band TH-ST 0000  
Percussion - Division 1
6 14.20   [D1] Band TH-WT 0000  
7 14.40   [D1] Band TH-ST 0000  
8 15.00   [D1] Band TH-NE 0000  
  16.00 จบการประกวดประเภท World Marching Arts

 

 

Marching Field Show - รอบคัดเลือก
(สนามหลัก)

ลำดับ เวลา ชื่อวงโยธวาทิต ID ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
ถ้วย ง
1 17.00   [D4] Band TH-CT 0000  
2 17.15   [D4] Band TH-ST 0000  
3 17.30   [D4] Band TH-NE 0000  
ถ้วย ค
6 17.45   [D3] Band TH-WT 0000  
7 18.00   [D3] Band TH-ST 0000  
8 18.15   [D3] Band TH-NE 0000  
ถ้วย ข
6 18.30   [D2] Band TH-WT 0000  
7 18.45   [D2] Band TH-ST 0000  
8 19.00   [D2] Band TH-NE 0000  
ถ้วย ก
6 19.15   [D1] Band TH-WT 0000  
7 19.30   [D1] Band TH-ST 0000  
8 19.45   [D1] Band TH-NE 0000  
  20.00 จบการประกวดประจำวัน

 

 

 

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

 

Individual & Ensemble - รอบชิงชนะเลิศ
(หน้าหอไอเฟล)

ลำดับ เวลา ชื่อวงโยธวาทิต ID ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
1 11.00   [I] Band TH-CT 0000  
2 11.05   [I] Band TH-ST 0000  
3 11.10   [I] Band TH-NE 0000  
4 11.15   [I] Band TH-WT 0000  
5 11.20   [E] Band TH-CT 0000  
6 11.25   [E] Band TH-ST 0000  
7 11.30   [E] Band TH-NE 0000  
8 11.35   [E] Band TH-WT 0000  
  11.40 จบการประกวดประเภท Individual & Ensemble
 

 

Stand Still - รอบชิงชนะเลิศ
(หน้าหอไอเฟล)

ลำดับ เวลา ชื่อวงโยธวาทิต ID ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
1 12.00  Band TH-CT 0000  
2 12.05  Band TH-ST 0000  
3 12.10  Band TH-NE 0000  
4 12.15  Band TH-WT 0000  
5 12.20  Band TH-CT 0000  
6 12.25  Band TH-ST 0000  
7 12.30  Band TH-NE 0000  
8 12.35  Band TH-WT 0000  
  12.40 จบการประกวดประเภท Stand Still
 

 

Concert Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ
(ลานด้านหน้า)

ลำดับ เวลา ชื่อวงโยธวาทิต ID ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
1 13.00   [D2] Band TH-CT 0000  
2 13.10   [D2] Band TH-ST 0000  
3 13.20   [D2] Band TH-NE 0000  
4 13.30   [D2] Band TH-NE 0000  
5 13.40   [D1] Band TH-WT 0000  
6 13.50   [D2] Band TH-NE 0000  
7 14.00   [D1] Band TH-WT 0000  
8 14.10   [D1] Band TH-WT 0000  
9 14.20   [D1] Band TH-WT 0000  
10 14.30   [D1] Band TH-WT 0000  
  14.40 จบการประกวดประเภท Concert Marching Arts
 
 
 
Marching Band Performance - รอบชิงชนะเลิศ
(สนามหลัก)

ลำดับ เวลา ชื่อวงโยธวาทิต ID ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1 10.30   [D3] Band TH-CT 0000  
2 10.35   [D3] Band TH-ST 0000  
3 10.40   [D3] Band TH-NE 0000  
4 10.45   [D3] Band TH-NT 0000  
 รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6 10.50   [D2] Band TH-WT 0000  
7 10.55   [D2] Band TH-ST 0000  
8 11.00   [D2] Band TH-NE 0000  
9 11.05   [D2] Band TH-NT 0000  
รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
6 11.10   [D1] Band TH-WT 0000  
7 11.15   [D1] Band TH-ST 0000  
8 11.20   [D1] Band TH-NE 0000  
9 11.25   [D1] Band TH-NT 0000  
  11.30 จบการประกวดประเภท Marching Band Perfomance
 
 

 

Marching Music Battle - รอบชิงชนะเลิศ
(สนามหลัก)

ลำดับ เวลา ชื่อวงโยธวาทิต ID ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
Color Guard Battle รุ่น Basic            ดูผังการประชัน
1 #1
11.00
  [D3] Band TH-CT 0000  
3   [D3] Band TH-ST 0000  
2 #2
11.10
  [D3] Band TH-CT 0000  
4   [D3] Band TH-ST 0000  
W1/3 #3
11.20
  [D3] Band TH-CT 0000  
W2/4   [D3] Band TH-ST 0000  
C #4
11.30
  [D3] Band TH-CT 0000  
C   [D3] Band TH-ST 0000  
WoodWinds Battle รุ่น Basic            ดูผังการประชัน
1 #1
11.40
  [D3] Band TH-CT 0000  
3   [D3] Band TH-ST 0000  
2 #2
11.50
  [D3] Band TH-CT 0000  
4   [D3] Band TH-ST 0000  
W1/3 #3
12.00
  [D3] Band TH-CT 0000  
W2/4   [D3] Band TH-ST 0000  
C #4
12.10
  [D3] Band TH-CT 0000  
C   [D3] Band TH-ST 0000  
DrumLine Battle รุ่น Basic            ดูผังการประชัน
1 #1
12.20
  [D3] Band TH-CT 0000  
3   [D3] Band TH-ST 0000  
2 #2
12.30
  [D3] Band TH-CT 0000  
4   [D3] Band TH-ST 0000  
W1/3 #3
12.40
  [D3] Band TH-CT 0000  
W2/4   [D3] Band TH-ST 0000  
C #4
12.50
  [D3] Band TH-CT 0000  
C   [D3] Band TH-ST 0000  
BrassLine Battle รุ่น Basic            ดูผังการประชัน
1 #1
13.00
  [D3] Band TH-CT 0000  
3   [D3] Band TH-ST 0000  
2 #2
13.10
  [D3] Band TH-CT 0000  
4   [D3] Band TH-ST 0000  
W1/3 #3
13.20
  [D3] Band TH-CT 0000  
W2/4   [D3] Band TH-ST 0000  
C #4
13.30
  [D3] Band TH-CT 0000  
C   [D3] Band TH-ST 0000  
Color Guard Battle รุ่น Professional            ดูผังการประชัน
1 #1
13.40
  [D3] Band TH-CT 0000  
3   [D3] Band TH-ST 0000  
2 #2
13.50
  [D3] Band TH-CT 0000  
4   [D3] Band TH-ST 0000  
W1/3 #3
14.00
  [D3] Band TH-CT 0000  
W2/4   [D3] Band TH-ST 0000  
C #4
14.10
  [D3] Band TH-CT 0000  
C   [D3] Band TH-ST 0000  
WoodWinds Battle รุ่น Professional            ดูผังการประชัน
1 #1
14.20
  [D3] Band TH-CT 0000  
3   [D3] Band TH-ST 0000  
2 #2
14.30
  [D3] Band TH-CT 0000  
4   [D3] Band TH-ST 0000  
W1/3 #3
14.40
  [D3] Band TH-CT 0000  
W2/4   [D3] Band TH-ST 0000  
C #4
14.50
  [D3] Band TH-CT 0000  
C   [D3] Band TH-ST 0000  
DrumLine Battle รุ่น Professional            ดูผังการประชัน
1 #1
15.00
  [D3] Band TH-CT 0000  
3   [D3] Band TH-ST 0000  
2 #2
15.10
  [D3] Band TH-CT 0000  
4   [D3] Band TH-ST 0000  
W1/3 #3
15.20
  [D3] Band TH-CT 0000  
W2/4   [D3] Band TH-ST 0000  
C #4
15.30
  [D3] Band TH-CT 0000  
C   [D3] Band TH-ST 0000  
BrassLine Battle รุ่น Professional            ดูผังการประชัน
1 #1
15.40
  [D3] Band TH-CT 0000  
3   [D3] Band TH-ST 0000  
2 #2
15.50
  [D3] Band TH-CT 0000  
4   [D3] Band TH-ST 0000  
W1/3 #3
16.00
  [D3] Band TH-CT 0000  
W2/4   [D3] Band TH-ST 0000  
C #4
16.10
  [D3] Band TH-CT 0000  
C   [D3] Band TH-ST 0000  
  16.20 จบการประกวดประเภท Marching Music Battle

 

 

Modern Concert Band - รอบชิงชนะเลิศ
(สนามหลัก)

ลำดับ เวลา ชื่อวงโยธวาทิต ID ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
 Modern Concert Band Division 2 (8-12 นาที/ทีม)
1 18.00   [D2] Band TH-CT 0000  
2 18.15   [D2] Band TH-ST 0000  
3 18.30   [D2] Band TH-NE 0000  
 Modern Concert Band Division 1 (10-15 นาที/ทีม)
6 18.50   [D1] Band TH-WT 0000  
7 19.10   [D1] Band TH-ST 0000  
8 19.30   [D1] Band TH-NE 0000  
  19.50 พิธีประกาศผลการประกวด และ พิธีมอบรางวัล

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

 

World Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ
(สนามหลัก)

ลำดับ เวลา ชื่อวงโยธวาทิต ID ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
Color Guard - Division 2
1 13.00   [D2] Band TH-CT 0000  
2 13.15   [D2] Band TH-ST 0000  
2 13.15   [D2] Band TH-ST 0000  
Winds - Division 2
6 14.20   [D1] Band TH-WT 0000  
7 14.40   [D1] Band TH-ST 0000  
8 15.00   [D1] Band TH-NE 0000  
Percussion - Division 2
1 13.00   [D2] Band TH-CT 0000  
2 13.15   [D2] Band TH-ST 0000  
2 13.15   [D2] Band TH-ST 0000  
 Color Guard - Division 1
6 14.20   [D1] Band TH-WT 0000  
7 14.40   [D1] Band TH-ST 0000  
8 15.00   [D1] Band TH-NE 0000  
Winds - Division 1
1 13.00   [D2] Band TH-CT 0000  
2 13.15   [D2] Band TH-ST 0000  
2 13.15   [D2] Band TH-ST 0000  
Percussion - Division 1
6 14.20   [D1] Band TH-WT 0000  
7 14.40   [D1] Band TH-ST 0000  
8 15.00   [D1] Band TH-NE 0000  
  16.00 จบการประกวดประเภท World Marching Arts

 

 

Marching Field Show - รอบชิงชนะเลิศ
(สนามหลัก)

ลำดับ เวลา ชื่อวงโยธวาทิต ID ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
ถ้วย ง
1 17.00   [D4] Band TH-CT 0000  
2 17.15   [D4] Band TH-ST 0000  
3 17.30   [D4] Band TH-NE 0000  
ถ้วย ค
6 17.45   [D3] Band TH-WT 0000  
7 18.00   [D3] Band TH-ST 0000  
8 18.15   [D3] Band TH-NE 0000  
ถ้วย ข
6 18.30   [D2] Band TH-WT 0000  
7 18.45   [D2] Band TH-ST 0000  
8 19.00   [D2] Band TH-NE 0000  
ถ้วย ก
6 19.15   [D1] Band TH-WT 0000  
7 19.30   [D1] Band TH-ST 0000  
8 19.45   [D1] Band TH-NE 0000  
  20.00 พิธีประกาศผลการประกวด และ พิธีมอบรางวัล
 

* เวลาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง