MARCHING MUSIC BATTLE

คุณสมบัติของวงโยธวาทิตและผู้เข้าประกวด

รุ่น Professional Class

 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รวมนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ๆ
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่สมัครเข้าประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ผู้เข้าประกวดทุกอายุต้องไม่เกิน 21 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 15 คน
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท

รุ่น Basic Class

 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รวมนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ๆ
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่สมัครเข้าประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งอายุต้องไม่เกิน 14 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 8 คน
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท

 

การเปลี่ยนรุ่น

 • หลังจากที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วหากต้องการเปลี่ยนรุ่นให้ส่งหนังสือคำร้องมาที่สมาคมฯ โดยสามารถเปลี่ยนรุ่นได้ก่อนวันประกวด 30 วันเท่านั้น หากเกินวันเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรุ่นการประกวดทุกกรณี

 

รายละเอียดการประกวด

กฎทั่วไป

 1. เลือกบทเพลงที่ใช้ในการประกวดได้อิสระ โดยทีมที่เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์เพลงทุกกรณี
 2. ใช้ระบบการตัดสินจากองค์การวงโยธวาทิตโลก (WMBO) โดยในแต่ละรุ่นจะใช้เกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกัน
 3. ทุกทีมเตรียมการแสดงอย่างน้อย 2 ชุดที่แตกต่างกัน และออกแบบการเดินแปรขบวนตามบทเพลงที่ใช้ในการประกวด
 4. อุปกรณ์ ฉาก และ เอฟเฟคไฟฟ้าต่าง ๆ สามารถใช้ได้ แต่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการแสดงโชว์ โดยผู้ที่อยู่ในพื้นที่การประกวด ต้องเป็นผู้เข้าประกวดเท่านั้น
 5. สามารถใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดนตรีไฟฟ้าได้
 6. เครื่องขยายเสียงต้องเตรียมมาเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบของสนามการประกวด
 7. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงหรือประกายไฟ และสัตว์ทุกชนิด อย่างเด็ดขาด
 8. วงโยธาทิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกรุ่นจะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบรองและรอบชิงชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย (TWMC) ในประเภทการประกวดเดียวกันเท่านั้น

พื้นที่

 • ขนาดสนามการประกวด 15x15 หลา (สามารถออกนอกเขตพื้นที่ ๆ กำหนดได้ ตามความเหมาะสม)

เวลา

 • ทุกประเภทเวลาที่ใช้ในการประกวดไม่ต่ำกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 2 นาที
 • การจัดสนามและจัดเครื่องดนตรีประเภท Pit Percussion และการวอร์มอัพ ไม่มีการจับเวลาและตัดคะแนน แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 1 นาที
 • สามารถเริ่มการแสดงได้ทุกพื้นที่ในสนามการประกวด หลังจากการจัดสนาม หรือ วอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากการประกาศก่อนการแสดง
 • หลังจากการประกาศจบลงแล้ว เสียงดนตรีเสียงแรก หรือ การขยับท่าทางต่าง ๆ ครั้งแรก จะเริ่มจับเวลาในการประกวด หากหลังจากการประกาศจบลงแล้วไม่มีการบรรเลงหรือการการขยับท่าทางต่าง ๆ เกิดขึ้น จะเริ่มจับเวลาหลังจากเวลาผ่านไป 15 วินาที
 • หลังจากประกวดสิ้นสุดลงแล้ว การขนอุปกรณ์และเครื่องดนตรีออกจากสนามไม่มีการจับเวลา แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 30 วินาที

 

กติกาเฉพาะ

กฎ กติกาสำหรับประเภท WoodWinds Battle

 • เครื่องดนตรีหลักที่ใช้ต้องเป็นประเภทเครื่องลมไม้ท่านั้น
 • อนุญาตให้ใช้กลองชุดหรือเครื่องดนตรีไฟฟ้าได้ เช่น คีย์บอร์ด กีต้าร์เบส ฯลฯ และอุปกรณ์ Auxiliary Percussion โดยเครื่องดนตรีกลุ่มนี้สามารถมีนักดนตรีได้ไม่เกิน 2 คน และสามารถจัดวางเครื่องดนตรีได้ทุกตำแหน่งในพื้นที่การประกวด
 • อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนไร้สายติดกับเครื่องดนตรี woodwinds ได้ เพื่อต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียง (ให้เตรียมมาเอง)
 • ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีประเภท Concert Percussion, เครื่องลมทองเหลือง (Brass) และกลองเดินแถว (Marching Percusion)

 

กฎ กติกาสำหรับประเภท BrassLine Battle

 • เครื่องดนตรีหลักที่ใช้ต้องเป็นประเภทเครื่องลมทองเหลืองเท่านั้น
 • อนุญาตให้ใช้กลองชุดหรือเครื่องดนตรีไฟฟ้าได้ เช่น คีย์บอร์ด กีต้าร์เบส ฯลฯ และอุปกรณ์ Auxiliary Percussion โดยเครื่องดนตรีกลุ่มนี้สามารถมีนักดนตรีได้ไม่เกิน 2 คน และสามารถจัดวางเครื่องดนตรีได้ทุกตำแหน่งในพื้นที่การประกวด
 • ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีประเภท Concert Percussion, เครื่องลมไม้ (Woodwinds) และกลองเดินแถว (Marching Percusion)

 

กฎ กติกาสำหรับประเภท DrumLine Battle

 • เครื่องดนตรีหลักที่ใช้ต้องเป็นประเภท Marching Percussion พร้อมสายสะพาย หรือกลองพื้นบ้านที่ใส่สายสะพายเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ขาตั้งกลอง หรือวางกับพื้นตี
 • อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีคีย์บอร์ดไฟฟ้า และอุปกรณ์ Auxiliary Percussion ได้ โดยเครื่องดนตรีกลุ่มนี้สามารถมีนักดนตรีได้ไม่เกิน 2 คน และสามารถจัดวางเครื่องดนตรีได้ทุกตำแหน่งในพื้นที่การประกวด
 • ไม่อนุญาตให้ใช้กลองชุด และเครื่องดนตรีประเภท Concert Percussion หรือ Percussion ที่มีระดับเสียง เช่น มาริมบ้า, ไวบราโฟน, ทิมปานี เป็นต้น

 

กฎ กติกาสำหรับประเภท Color Guard Battle

 • ใช้อุปกรน์สำหรับ Color Guard เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีทุกประเภทร่วมการแสดง
 • การแสดงเป็นลักษณะแสดงประกอบเพลง โดยอนุญาตให้มีผูที่ควบคุมการเปิดปิดเพลงและเอฟเฟคต่างๆ ได้ไม่เกิน 2 คน และสามารถจัดวางได้ทุกตำแหน่งในพื้นที่การประกวด

 

การตัดคะแนนและบทลงโทษ

 • หากใช้เวลาการประกวดเกินหรือน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ ให้เสียคะแนนโหวตกรรมการ 1 ท่านให้กับฝ่ายตรงข้าม
 • กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่อายุเกิน หรือจำนวนผู้เล่นเกินจากที่กติกากำหนด ต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดเท่านั้น

 

ขนาดสนามและการวัดระยะ

 

 

ระบบการตัดสิน

ระบบการตัดสินโดยองค์การวงโยธวาทิตโลก World Marching Band Organization (WMBO)

* เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการตัดสินได้ที่ www.wmbc.org

 

 

 

รางวัล


Professional Class

ชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี

 

Basic Class

ชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี

 

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นไฟล์ PDF

 

การสมัครเข้าประกวด

 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ คลิกที่นี่
 • ค่าสมัครเข้าร่วมประกวด
  • ทุกรุ่น 2,000 บาท / ทีม

 

บัญชีสำหรับชำระค่าสมัคร

ธนาคารไทยพานิชย์

เลขที่บัญชี : 111-5633-100
ชื่อบัญชี : สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

ประกาศเมื่อวันที่ 21/04/2564

V. 21/1

 

Print Friendly and PDF