CONCERT MARCHING ARTS

คุณสมบัติของวงโยธวาทิตและผู้เข้าประกวด

รุ่น Division 1

 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รวมนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ๆ
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่สมัครเข้าประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องศึกษาไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอายุต้องไม่เกิน 18 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งทั้งหมดไม่น้อยกว่า 20 คน และไม่เกิน 40 คน ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท

รุ่น Division 2

 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รวมนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ๆ
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่สมัครเข้าประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งต้องศึกษาไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และอายุต้องไม่เกิน 15 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • จำนวนผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งทั้งหมดไม่น้อยกว่า 20 คน และไม่เกิน 40 คน ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท
 

การเปลี่ยนรุ่น

 • หลังจากที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วหากต้องการเปลี่ยนรุ่นให้ส่งหนังสือคำร้องมาที่สมาคมฯ โดยสามารถเปลี่ยนรุ่นได้ก่อนวันประกวด 30 วันเท่านั้น หากเกินวันเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรุ่นการประกวดทุกกรณี

 

รายละเอียดการประกวด

กฎทั่วไป

 1. วงโยธวาทิตที่ลงประกวดในประเภทนี้ ต้องเป็นวงโยธวาทิตที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดใดๆ มาก่อนในรอบ 10 ปี (ระหว่างปี 2554-2564) สำหรับวงโยธวาทิตที่กำลังเริ่มพัฒนา
 2. เลือกบทเพลงที่ใช้ในการประกวดได้อิสระ โดยทีมที่เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์เพลงทุกกรณี
 3. การประกวดในลักษณะยืนบรรเลง โดยสามารถตั้งเป็นรูปครึ่งวงกลม หรือ รูปแบบอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม
 4. เครื่องดนตรีที่สามารถใช้ลงประกวดได้ ได้แก่ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้, เครื่องลมทองเหลือง, เครื่องดนตรีประเภทตี, กลุ่มนักแสดง, เครื่องดนตรีประเภทเมโลดิกา และปี่สก๊อต
 5. การจัดตำแหน่งของกลุ่มเครื่องดนตรีประเภทตีและกลุ่มนักแสดงสามารถจัดได้ตามความเหมาะสม
 6. ใช้ระบบการตัดสินจากองค์การวงโยธวาทิตโลก (WMBO) โดยในแต่ละรุ่นจะใช้เกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกัน
 7. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงหรือประกายไฟ และสัตว์ทุกชนิด อย่างเด็ดขาด

พื้นที่

 • ขนาดสนามการประกวด 18x20 เมตร (สามารถออกนอกเขตพื้นที่ ๆ กำหนดได้ ตามความเหมาะสม)

เวลา

 • ทุกรุ่นเวลาที่ใช้ในการประกวดไม่เกิน 4 นาที
 • หลังจากการประกาศจบลงแล้ว เสียงดนตรีเสียงแรก หรือ การขยับท่าทางต่าง ๆ ครั้งแรก จะเริ่มจับเวลาในการประกวด หากหลังจากการประกาศจบลงแล้วไม่มีการบรรเลงหรือการการขยับท่าทางต่าง ๆ เกิดขึ้น จะเริ่มจับเวลาหลังจากเวลาผ่านไป 15 วินาที

 

การตัดคะแนนและบทลงโทษ

 • หากใช้เวลาการประกวดเกินหรือน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ ตัดคะแนน 0.1 คะแนน ทุก 3 วินาที
 • กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่อายุเกิน หรือจำนวนผู้เล่นเกินจากที่กติกากำหนด ต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดเท่านั้น

 

ขนาดสนามและการวัดระยะ

 

 

ระบบการตัดสิน

ระบบการตัดสินโดยองค์การวงโยธวาทิตโลก World Marching Band Organization (WMBO)

* เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการตัดสินได้ที่ www.wmbc.org

 

 

รางวัล


ทุกรุ่น

ชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศ

 

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นไฟล์ PDF

 

การสมัครเข้าประกวด

 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ คลิกที่นี่
 • ค่าสมัครเข้าร่วมประกวด
  • ทุกรุ่น 1,500 บาท / ทีม

 

บัญชีสำหรับชำระค่าสมัคร

ธนาคารไทยพานิชย์

เลขที่บัญชี : 111-5633-100
ชื่อบัญชี : สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

ประกาศเมื่อวันที่ 21/04/2564

V. 21/1

 

Print Friendly and PDF