การประกวดวงโยธวาทิต
แห่งประเทศไทย

BANDS COMPETITION OF THAILAND

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

ประเภทของทีมในการประกวด

  • วงโยธวาทิต
  • วงเมโลดิก้า

จัดโดยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช และ พัทยา โดยการรับรองจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย (AMBC) และใช้ระบบการตัดสินจากองค์การวงโยธวาทิตโลก (WMBO)

ดูประเภทการประกวดและระเบียบการ

ประเภทการประกวด

ระเบียบการในแต่ละประเภทการประกวด

Marching Field Show

การประกวดประเภทการแปรขบวน ที่รวมทุกเครื่องดนตรีบรรเลงเพลงพร้อมกัน

Modern Concert Band

การประกวดแบบนั่งบรรเลง ในรูปแบบสมัยใหม่

Indoor Marching Arts

การประกวด indoor แบบกลุ่มเครื่องดนตรี Winds / Percussion / Color Guard

Marching Music Battle

การประกวดแบบการประชันความสามารถ ทุกกลุ่มเครื่องดนตรี WoodWinds / BrassLine / DrumLine / Color Guard


Marching Band Parade

การประกวดประเภทเดินแถวในรูปแบบต่าง ๆ

Concert Marching Arts

การประกวดในรูปแบบ Marching สำหรับวงโยธวาทิตที่กำลังเริ่มพัฒนา

Stand Still Show

การประกวดในประเภทยืนบรรเลง

Individual & Ensemble

การประกวดแบบเดี่ยว และกลุ่ม

Follow us on Facebook

สมัครเข้าร่วมการประกวด

สมัครเข้าร่วมกาปรระกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ปิดรับสมัครวันที่ 1 มิถนายน 2564

ติดต่อ

ติดต่อประสานงาน กองประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
90/689 หมู่ 5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Call:

Office/Fax  02-117-1135
โทรศัพท์  0-8877-5599-6 I 0-8877-5599-7